Jogszabályok

Fontosabb jogszabályok

Munkavédelem

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről


5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról


2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről


3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről


16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról


2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról


25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről


18/2008. (XII. 3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról


65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

 

Tűzvédelem

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról


1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról


30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről